schilderwerk

houtsanering

timmerwerk

glas

reiniging

Welkom bij VLD Vastgoedonderhoud, wij maken ons sterk voor multifunctioneel vastgoedonderhoud. Telefoon: 078-6171444

Multifunctioneel vastgoed onderhoud!
Do 4 September, 16:30 uur

Nieuws

Home

VLD Vastgoedonderhoud heeft een vaste kern van ruim twintig medewerkers en een flexibele-schil die varieert op basis van lopende opdrachten, en is sinds 1955 continu bezig om duurzaam onderhoud aan gebouwen te realiseren. Ontwikkeld tot een organisatie met een fris elan en een uitstraling passend bij de moderne aanpak en manier van benaderen van Veelzijdig Langdurig Duurzaam vastgoedonderhoud. Als VGO-keur organisatie is de opdrachtgever bij VLD Vastgoedonderhoud verzekerd van een betrouwbare partner op het vlak van kwaliteit, organisatie en financiële stabiliteit voor onderhoudprojecten aan woningen en complexen. 

Onze afdeling MUTATIE & ONDERHOUD is gericht op kleine snelle onderhoudswerkzaamheden voor mutatieonderhoud, schilderwerk na glasherstel, graffiti-verwijdering enzovoorts.

De langdurige samenwerking met woningcorporaties, vastgoedbeheerders en VvE'en vormen de basis van onze continue drive om innovatief en kostenefficient voor deze marktpartijen te kunnen werken. De focus op veiligheid, gezondheid en milieu komen tot uiting in de diverse certificeringen zoals VCA*-certificering en AF-erkenning. Met name streven wij er naar om de kwaliteit van ons werk te borgen op basis van enerzijds vakmanschap van onze medewerkers en anderzijds procesgestuurd projectmanagement. RGS (ResultaatGericht Samenwerken) vormt daarvoor een belangrijk fundament.

Wij zijn lid van OnderhoudNL Totaal, dé ondernemingsvereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Klik hier voor meer informatie of contact