schilderwerk

houtsanering

timmerwerk

glas

reiniging

Welkom bij VLD Vastgoedonderhoud, wij maken ons sterk voor multifunctioneel vastgoedonderhoud. Telefoon: 078-6171444

Multifunctioneel vastgoed onderhoud!

Timmerwerk

Als houtsanering een grotere betekenis krijgt.....

Soms is de houtsanering een uitkomst voor houtrotproblemen. Het gebruikte materiaal is echter kostbaar en er wordt een continue afweging gemaakt tussen saneren of (deel)vervanging. Permanent wordt deze afweging gemaakt op basis van het beheersen van de kosten. Zo kunnen wij waar nodig draaiende delen zoals ramen of deuren vervangen. Ook kunnen kozijndelen geheel of ten dele worden vervangen of vernieuwd.

Met de beschikking over een houtbewerkingsafdeling in eigen huis kan direct worden gereageerd op opdrachten zodat een schilderproject geen vertraging oploopt door bestellingen bij derden. Machines voor houtbewerking staan paraat en de houtvoorraad is specifiek gericht op onze dagelijks voorkomende werkzaamheden. Maar ook samen met partners waarmee wij zogeheten co-makers overeenkomsten hebben afgesloten vormen perfecte schakels in onze processen.

Wij hebben ervaring in het projectmatig vervangen van ramen en deuren. Op deze wijze is het mogelijk een project in éen hand te houden zodat geen nodeloos oponthoud of vertraging in de uitvoering van projecten onstaat.